Psihofizička priprema za porođaj

Psihicke pripreme za porodjaj

Devet mjeseci ste nosili novi život u sebi i sada je vrijeme da upoznate svoju bebu. Pripremite se, pred vama je najuzbudljiviji period života.

Sprovođenjem redovnih pregleda trudnice kao i sprovođenje patronažnih i zdravstveno edukativnih mjera vrši se preventivna zdravstvena zaštita u trudnoći.

Mnoge bolesti su preventabilne i sve njih povezuju nekoliko zajedničkih faktora: neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, pušenje i još ponešto, što smo pokupili u životu kao lošu naviku, ugradili kao stil života, nažalost štetan za naše zdravlje. Radi toga savjetovališta za trudnice se formiraju i služe za organizovanu kontrolu trudnica. Sve potrebne upute i savjete za kontrolu trudnoće, o kojima je bilo šire govoreno u dijelu o perinatalnoj zaštiti, trudnica će dobiti u savjetovalištu za trudnice.

Cilj svih tih pregleda i kontrola je da se balagovremeno uoče i otklone svi faktori koji mogu da ugroze opšte zdravstveno stanje trudnice i razvoj ploda. Dakle, savjetovalište za trudnice je profilaktička ustanova u kojoj je moguće ustanoviti sve poremećaje koji mogu da prate stanje trudnoće. Za zdravo dijete potreban je napor, odricanje od nekih loših navika. Morate biti u funkciji trudnoće, raditi i živjeti u skladu s tim stanjem.

Psihofizička priprema za porođaj

Trudnoća i rađanje su najveće misterije i čarolije prirode. Svi koji se profesionalno bave tim stanjima, od pamtivijeka su pokušavali da “zavire” u taj uzbudljivi svijet, kako bi se mogli približiti na način koji to savr- šenstvo neće ometati i ukoliko bude potrebno pripomoći da taj tok prirode dođe do svoga ušća i da se okonča završnim činom – porođajem.

Biblijsku anatemu da će žena rađati u mukama i bolovima usvojio je ženski rod bukvalno, kao obrazac i smatra da je porod samo bol i jauk. Međutim, rađanje je najveći blagoslov, a život najveći dar, zar nije rečeno: Rađajte se i množite se, napunite ovu zemlju… Od tada pa sve do danas ljudi traže načine i sredstva kako bi ublažili porođajni bol. Savremeno akušerstvo koristi mnogo farmakoloških medikamenata i nefarmakoloških načina kako bi umanjili bol u porođaju.

Psihofizička priprema za porođaj je najvažniji, nefarmakološki, način za analgeziju porođaja, da se porođajna bol ublaži. U akušersku praksu psihofizičku pripremu za porođaj uveli su engleski doktor Grantli Dik Rid i ruski doktori Nikolajev i Velkovski. Rid polazi od stanovišta da bol nije fiziološka pojava, odnosno da bol prati samo patološka stanja. Zaključak ove hipoteze je veoma jednostavan: Kako je porođaj fiziološki akt onda on ne može biti bolan.

Rid je svoj metod nazvao: prirodan porođaj – porođaj bez straha. U porođaju postoje samo kontrakcije materice a one nisu bolne, ali strah i neizvjesnost u porođaju čine da porodilja kontrakcije materice osjeća bolnim. U životinjskom carstvu porođaji protiču bez bola kao i kod žena u primitivnijim zajednicama, koje se porađaju daleko lakše nego žene u civiliziranim ljudskim zajednicama.

Naime, to je primjetio i doktor Rid i to ga je inspirisalo da stvori metodu prirodnog porođaja, odnosno porođaja bez straha. Kako se to zapravo desilo? Davne 1914. godine doktora Rida su pozvali u siromašni dio Londona, gdje se porađala jedna siromašna žena. Kad joj je doktor Rid predložio anesteziju hloroformom ona je odbila govoreći da je porođaj prirodni čin koji ne boli. Ta jednostavna žena kazala je veoma značajnu rečenicu koja je potakla doktora Rida da se ozbiljno pozabavi ovim problemom.

Osnova njegove teorije je da emocionalni faktori imaju odlučujući uticaj na nastanak porođajnog bola. Stvorio je hipotezu da je strah taj činilac koji izaziva mišićni spazam i bol. Civilizacijski i kulturni obrazac čovjekovog življenja je i strah od porođaja, a fizička napetost nastala na toj podlozi uzrokuje bolnost trudova, porođajnih kontrakcija. Suština Ridove metode, psihofizičke pripreme trudnice za porođaj, sastoji se u edukaciji, uklanjanju straha i relaksaciji muskulature.

Pacijentice se detaljno upoznavaju sa svim elementima značajnim za porođaj, genitalnim organima i njihovoj funkciji, fazama trudnoće, higijeni, ishrani i življenju u skladu sa tim stanjem. Na taj način trudnica razgrađuje svoja predubjeđenja, uznemirenost i strah od porođaja. Osmišljenim psihoterapijskim programima nastoji se eliminisati negativan uticaj predrasuda a uspostavlja se dobar odnos između trudnice i medicinskog osoblja. Fizioterapeutske vježbe poboljšavaju opšte stanje trudnice, uče je relaksaciji muskulature i načinu disanja u porođaju.

Ruska škola bazira svoju teoriju na učenju Pavlova o uslovnim refleksima, koji se obrazuju u kori mozga pod uticajem spoljašnjih i unutrašnjih podražaja. Glavna odlika uslovnih refleksa da se stvaraju u kori mozga i da je njihovo prisustvo privremeno.

Značajno je spomenuti da uslovni refleksi preko kore mozga mogudjelovati na rad unutrašnjih organa što i objašnjava porođajni bol – uslovni refleks, koji nastaje pod uticajem priča o bolnosti porođaja, strahom od bola i na takav način se formira u kori mozga uslovni refleks, stvaraju uslovi za nastanak spazma mišića i bola.

Smisao psihofizičke pripreme trudnice sastoji se u gašenju – brisanju starih predstava, usvojenih obrazaca o porođaju. Pomaže trudnici da obrazuje nove pred- stave, novi centar koji će biti oslobođen starih predubjeđenja.

Tokom pripreme trudnica se upoznaje sa rađaonom, sa porodiljama, osobljem, instrumentima i predmetima potrebnim za porođaj. Naravno sve se obavlja u jednoj finoj atmosferi, podsticajnom i umirujućem ambijentu. Na kraju sistemom vježbi disanja, napinjanja, opuštanja, podizanjem opšte kondicije pomažemo trudnici da se pripremi za porođaj oslobođena predrasuda i straha.

Psihofizička priprema se sprovodi obično iza 28 nedelje gestacije.Psihofizička priprema trudnice i sve druge farmakološke mogućnosti analgezije i anestezije pomažu trudnici – majci da trudnoću ne shvati kao napor, porođaj kao mučenje i da dočeka svoje novorođenče bez bola i traume.

Naravno, treba svoje življenje u trudnoći uskladiti sa prirodom toga stanja. Onda će vam se stvoriti želja da to stanje bar tri puta ponovite, a tada ćete u cijelosti postati osmišljena i ostvarena kao žena i majka, a materinstvo osjetiti kao najdublji i najpotpuniji oblik postojanja u prirodi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *