Uspjeh djeteta u školi: presuđujući faktori

Uspjeh djeteta u skoli

Iako je često prihvaćeno mišljenje da je za školski uspjeh djece odlučujuća ona urođena, prirodna inteligencija, postoji niz drugih faktora koji su međusobno povezani i koji podstiču razvoj u ovoj oblasti, razvoj znanja, sposobnosti, navika itd.

Prije osvrtanja na navedene faktore, veoma je važno razlučiti i šta je to školski uspjeh. Da li su to sve petice? Da li su to diplome? Ne. To je kvalitet u aktivnom i misaonom učenju sa razumijevanjem, a sa njim dolazi i ovo prethodno navedeno.

Imajte na umu sljedeće: krajnje je individualan uspjeh djeteta u školi, presuđujući faktori su brojni, a vaš uticaj može da postoji.

Pozitivnost u samopercepciji

Jedan od preduslova za efikasno učenje je i uvjerenje u lične sposobnosti i kompetencije. Dakle, važno je da dijete ima pozitivnu percepciju o sebi samom, odnosno da zna da može postići ono šta želi, ma kolike ciljeve postavio.

Misaoni proces tokom učenja

Nije važno sjediti i učiti, važno je razmišljati o tome šta se uči. Tokom učenja klinci treba da organizuju sadržaj, da izdvajaju bitno, da povezuju, izvlače zaključke itd.

Jezičke sposobnosti

Jezičke sposobnosti su ključne, jer bez njih učenici ne razumiju tekst, imaju teškoće sa prepričavanjem jer im nedostaje riječi, a ne mogu ni kvalitetno prezentovati ono što znaju.

Prihvaćanje neuspjeha

Dijete treba da zna da uspijeh ne dolazi uvijek i da je sasvim u redu da nekad pogriješi i ne dođe do dobrih rezultata. To ne znači da je manje kompetentan.

Upornost kao osobina

Najvažnija stavka koja se proteže kroz život jest upornost – u bilo kojoj oblasti. Na taj način se postižu maksimalni rezultati i razvijaju sposobnosti, tako da savjetujemo da podstičite dijete da ne odustaje.

Kvalitetne radne navike

Uspješna djeca su ona koja imaju kvalietetne radne navike, koja su disciplinovana i imaju pravilan odnos prema obavezama. Nemojte pretjerivati, ipak, jer djeca treba da budu djeca u prvom redu.

Samostalnost u radu

Pomoć je uvijek dobra, ali važno je da djeca samostalno savladavaju probleme, jer će tako biti motivisani da rade još više, bolje i posvećenije.

Naravno, svim roditeljima je uspjeh djece u školi važan jer u priličnoj mjeri određuje dalji tok života.  Isto tako, za većinu je inteligencija bitna i važan faktor, što nije neistina, ali savjetujemo da obratite pažnju na gore navedene stavke.

Izvor: roditelji.hr

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *