Šta radi doktor u porođaju?

Doktori u radjaoni

Kada porod počne, doktor mora izvršiti niz akcija kako bi vama i vašoj bebi olakšao proces. Na početku svakog porođaja doktor otvara poseban formular – partogram. U partogram doktor unosi sve podatke o porođaju.

Po prijemu pacijentice u bolnicu doktor prvo provjeri podatke iz prateće dokumentacije da bi se orijentisao o starosti trudnoće, bolestima u trudnoći, prethodnim ultrazvučnim pregledima, krvnoj grupi i RhD faktoru. Poželjno je uraditi i ulazni CTG zapis. Zatim se pristupa akušerskom pregledu koji se sastoji od:anamneze (lična i porodična), opšteg pregleda (krvni pritisak, puls, temperatura, težina, visina, auskultacija srca i pluća, ekstremiteti itd.), akušerskog pregleda (spoljašnji akušerski pregled, pregled u spekulima, unutrašnji akušerski pregled), a ako je potrebno treba uraditi ultrazvučni pregled kao ilaboratorijske analize.

Na početku svakog porođaja doktor otvori poseban formular -partogram. Na njega se grafički i opisno unose podaci koji govore o napredovanju porođaja, stanju majke i ploda.

U prvom porođajnom dobu doktor prati napredovanje porođaja kroz dilataciju grlića materice, prisustvo / odsustvo vodenjaka, izgled plodove vode, palpaciju visine prednjačećeg dijela, slušanjem kucaja čedinjeg srca.

U drugom porođajnom dobu doktor kontroliše da li je došlo do potpune dilatacije grlića, te da li su se pojavili naponi koje porodilja može voljno pojačati. Dalje unutrašnjim pregledima prati spuštanje glavice i njen porođaj, a zatim porođaj ramena i kompletnog tijela.

U trećem porođajnom dobu doktor prati i kontroliše proces odlubljivanja i rađanja posteljice, a zatim vrši pregled posteljice.

Tokom četvrtog porođajnog doba doktor kontroliše krvarenje iz genitalnog trakta.

Šta radi babica u porođaju?

U porodilištu babica prihvata i udobno smješta porodilju koja je prethodno pripremljena za porođaj. Objašnjava porodilji faze porođaja i kakvo treba da bude njeno ponašanje u pojedinim fazama. Tokom cijelog porođaja babica kontroliše kontrakcije materice (frekvenciju, dužinu i jačinu). Kroz povremene vaginalne preglede i babica prati napredovanje porođaja i u slučaju bilo kakvih nepravilnosti obavještava doktora. Dalje prati stanje ploda i njegovu oksigenaciju, kontrolišući boju plodove vode i slušajući kucaje čedinjeg srca. Babica prati i opšte stanje majke kroz mjerenje temperature, pulsa i krvnog pritiska. Povremeno babica osvježava porodilju brišući je vlažnom i hladnom mokrom krpicom po licu i vratu, a naročito usnama koje mogu biti suve i stvarati neprijatan osjećaj. Babica se brine i o redovnom pražnjenju mokraćne bešike, koja ako je puna može usporavati porođaj. Za sami čin porođaja babica pripremi prostor i krevet, te postavi porodilju u određeni položaj. Ona dalje pripremi potrebne instrumente i medikamente kao i tople pelene za prihvat novorođenčeta. U samom činu porođaja glavice babica štiti glavicu novorođenčeta i međicu majke, prihvata novorođenče, klema, podvezuje i presijeca pupčanik.

Intenzivno nadzire krvarenje u trećem porođajnom dobu, te poslije porođaja posteljice pripremi je iprikaže doktoru radi pregleda.

Poslije toga u četvrtom porođajnom dobu babica intenzivno nadzire stanje porodilje i to prije svega količinu izgubljene krvi i kontrahovanost materice, naravno i stanje novorođenčeta, a prije svega podvezanost pupčanika, boju kože, respiracije i temperaturu. Pomaže majci da prvi puta stavi novorođenče na dojku. Ovo je veoma značajno da se provjeri da li beba ima razvijen refleks sisanja.

Postoje istraživanja koja govore da rano stavljanje bebe na dojku neposredno poslije porođaja, dovodi do dužeg perioda dojenja. Poslije porođaja babica sređuje kompletnu dokumentaciju vezano za porođaj.

Prije prelaska porodilje na posebno odjeljenje namijenjeno porođenim ženama babica još jednom provjerava stanje porodilje i novorođenčeta i tek nakon toga porodilja se premješta na odjeljenje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *