Utvrđivanje trudnoće i ginekološki pregledi

utvrdjivanje trudnoce test

Izostanak menstruacije, hormonske promjene, prihvatanje činjenice da ste trudni…sve je to samo početak.

Prvi znak trudnoće je izostanak menstrualnog ciklusa ili oskudno krvarenje u vrijeme očekivanog ciklusa. Ponekad žene ne pridaju poseban značaj ovim simptomima, jer se veoma često u 15 dana po izostanku menstruacije osjećaju kao da će svaki momenat dobiti krvarenje.

U prve dvije nedjelje izostanka menstruacije, dešavaju se u organizmu različite promjene uzrokovane promijenjenim nivoima estrogena i progesterona. Promjene ovih hormona mogu dovesti do različitih emotivnih raspoloženja, tj. neraspoloženja. Mnoge pacijentice, koje su godinama željno iščekivale trudnoću, u ovom periodu imaju emotivnih problema sa prihvatanjem činjenice da su trudne, upravo usljed nesrazmjernog lučenja hormona. Osim tog, povećano lučenje progesterona utiče na snižavanje krvnog pritiska kod trudnica, što pojačava pospanost i mrzovolju. Često su pacijentice u ovom periodu usporene, umorne i promjenljivog raspoloženja. Ovaj osjećaj pojačavaju i česte jutarnje i dnevne mučnine, koje stvaraju nalagodu i trudnice čine iscrpljenim.

Šta je potrebno prvo učiniti kada sumnjate da ste trudni?

Neophodno je utvrditi trudnoću!

Ukoliko je menstruacija izostala 3-5 dana možemo uraditi gravi test, tako što na osnovu izlučivanja, tj. prisustva hormona trudnoće BhCG u urinu, potvrdimo trudnoću. Međutim, 30% ovih testova su nesigurni, a najsigurnija potvrda trudnoće je analiza krvi na BhCG. Ukoliko je menstruacija izostala sedam i više dana, potrebno je napraviti ultrazvučni pregled radi definisanja trudnoće i ranog otkrivanja vanmateričnih trudnoća ili drugih trudnoća koje se ne razvijaju pravilno (razvitak gestacijskog mješka ali ne i ploda, ili zastoj u razvoju ploda). Danas sa sigurnošću možemo reći da je potpuno nepravilan i netačan nekadašnji stav žena da se nije potrebno pregledati u prva tri mjeseca trudnoće.

Upravo u ovom periodu je potrebno napraviti odgovarajuće preglede. Naravno, ti pregledi ne treba da su česti, ali s obzirom na anamnezu (prethodni pobačaji, infertilitet, krvarenje), određuje se broj pregleda koji su 95% ultrazvučni, a preporučuje se izbjegavati klasične ginekološke palpatorne preglede.

Prvim pregledom utvrđujemo da je trudnoća u materici i da se pravilno razvija. Izračunavamo gesta-cijsku starost i odnos prema izostanku menstruacije, utvrđujemo postojanje otkucaja srca ploda, ako je trudnoća iznad šest nedjelja i određujemo morfologiju ploda.

Ukoliko je izrazito pojačan sekret, uzima se lagano bris iz vagine, ali bez dodirivanja ili manipulacije grlića. U ovom periodu trudnoće zbog promjene hormona, a time i poremećaja Ph sluznice, moguće je da dođe do pojačanog sekreta i pojave gljivica i bakterija. Sljedeći pregled je u periodu 12-13 ng, kad se svim trudnicama pored opšteg ultrazvučnog pregleda koji nam daje uvid u razvoj i veličinu ploda, određuje i NT (nuhalna translucenca ili vratni nabor) kao skrining pretraga. Ova je pretraga potpuno konzervativna, bez posljedica po plod ili majku, jer se obavlja ultrazvučno i preporučuje se svim trudnicama, jer ukoliko je uvećan ovaj nabor, u 70% slučajeva je moguće da se radi Downov-om sindromu, pa je potrebno uraditi i druge invazivne metode u cilju definisanja ovog sindroma.

U ovom periodu (10-12 ng) je moguće uraditi i rara ako nije rađen u prethodnoj godini ili ako pacijentica ima problema sa sekretom.

Kod nekih pacijentica sa prethodnim malformacijama ploda, moguće je uraditi genetsku analizu horionskih cupica koja se radi u periodu od 8 do 12 ng.

Ali, koliko je efikasna ova metoda u cilju analize hromosoma, ona u sebi, takođe, nosi najveći rizik od spontanog pobačaja od svih invazivnih metoda.

Takođe se u ovom periodu rade osnovne laboratorijske pretrage (komplet krvna slika – eritrociti, leukociti, hematokrit i visina hemoglobina, uree, kreatinina) kao i urina, te određivanje krvne grupe i Rh faktora, ako trudnica ne posjeduje nalaz krvne grupe. Sve pacijentice koje su Rh negativne moraju raditiCoombsov test radi određivanja titra antitijela, a preporučuje im se Rhoham ili tzv. zaštitna injekcija sa 28 ng ili najkasnije 72 časa nakon poroda. O definisanju termina primanja Rhogama, dogovorićete se sa svojim ginekologom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *